Anpassad Gymnasieskola

Välkommen att läsa Skog, Mark & Djur – Anpassad gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat anpassad grundskola har rätt till en gymnasieutbildning. Den anpassade gymnasieskolan vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
I januari varje år kan du som går i år 9 i anpassad grundskola börja söka till den anpassade gymnasieskolan. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av din studie- och yrkesvägledaren eller på Wisbygymnasiets expedition.

Anpassade gymnasieskolans program
Wisby anpassad gymnasieskola erbjuder i dagsläget tre av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. Det individuella programmet vänder sig till de elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program och behöver en utbildning som är mer anpassad.

Hos oss på Grönt Centrum kan du läsa programmet för skog, mark och djur.

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel skötsel, service och produktion inom naturbrukssektorn. Mer om dess innehåll finns här.

Som elev läser du kärnämnen på Wisbygymnaiset och karaktärsämnen som kurserna naturbruk, lantbruksdjur på Grönt Centrum i Roma två dagar i veckan. En blandning av teori och praktiska moment. Du gör också praktik, APL.

 

Vänligen ta kontakt vid frågor eller funderingar.

Varmt Välkommen!