Elev- och föräldrainformation

Välkommen till ett yrkesprogram som leder till jobb
Naturbruksprogrammet är en yrkesutbildning som ger en yrkesexamen och allmän högskolebehörighet. Hos oss utvecklar du kvalitéer som gör dig anställningsbar. Det gröna näringslivet har ett stort behov av utbildad arbetskraft. Vi har ett stort kontaktnät och nära samarbete med branschen vilket leder till att de flesta av våra elever redan har en anställning innan eller i anslutning till sin examen.

Praktik (APL)
Vi har många bra APL platser där du under din utbildning har minst 17 veckors APL. Det är en viktig del av utbildningen och ger dig kunskaper, färdigheter, erfarenhet och goda förutsättningar för ditt yrkesliv. Vi har ett nära samarbete med branschen och våra APL-värdar: Det ger dig ett kontaktnät för framtiden. Läser du på hästinriktning har du möjlighet att söka stipendium för utlands APL.

Högskoleförberedande
Naturbruksprogrammet är från och med 2023 högskoleförberedande.

Körkort
Vi hjälper dig med att ta B-körkort under din utbildning. Detta med hjälp av stipendium ifrån Hushållningssällskapet Gotland.

Yrkeslicens
Vi hjälper dig till yrkeslicens inom vald profil. Till exempel Jordbruksverkets D9-utbildning, som är en grundläggande kurs i läkemedelshantering och ett krav för att du ska få utföra vissa moment i vård av djur. Traktorkörkort, jägarexamen, diplomerad hästskötare, diplomerad simhundsinstrutkör.

Gemenskap
Hos oss skapar du vänner för livet. Här finns en trygghet och stor gemenskap. Vi har en stark värdegrund som sätter normen för en trygg skolgång och som elev är du med och sätter skolans ordningsregler. Vi trivs tillsammans och delar gemensamma intresse både elever och personal. Hos oss står du som elev i centrum.

Elevdemokrati
Hos oss har du som elev stort inflytande över din utbildning och arbetsmiljö. Vi ser att det ökar lusten att lära och förmåga till ansvar och goda relationer. Vi tycker att det är ett bra sätt att träna sig i hur demokratiska beslut fattas. Som elev är dina tankar och åsikter betydelsefulla.

Personlig Utveckling
Hos oss skapar vi utrymme för att får dig att växa som individ och utveckla dina färdigheter och inre trygghet. Vi gör bland annat aktiviteter som syftar till att utveckla medvetenhet, identitet, talanger och din potential. Du lär dig att tänka normkritiskt och du tränas till att bli anställningsbar. Vi ser att det kan öka din livskvalité och vi hjälper dig på vägen mot dina drömmar och personliga mål.

Din hund eller häst på skolan
Som elev på hundportprofilen är din hund välkommen till skolan. Som elev på hästinriktningen har du möjlighet att ta med dig din häst på vissa lektioner eller ha den uppstallad på Suderbys Gård & Ridskola.