Om oss

Naturbruksprogrammet på Gotland drivs av Gotland Grönt Centrum & Wisbygymnasiet.

Som elev får du det bästa ifrån två världar. Du läser du dina karaktärsämnen på Wisbygymnasiet och karaktärsämnen på Gotland Grönt Centrum i Roma. Vi har ett unikt upplägg som ger eleven den bästa av utbildning.

Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet är en skola som präglas av samarbete, omtanke och tillit. Skolan har ett rikt utbildningsutbud med kurser inom språk, humaniora, teknik, juridik, psykologi, naturvetenskap, konstnärligt skapande, media, turism, motorer, mat, IT, försäljning, husbyggnad, omvårdnad, sjöfart med mera och såklart naturbruksprogrammet.

Wisbygymnasiet står för kvalitet, den stora bredden, profilerna, klassikerna, arvet, historien – vi är det pålitliga valet. Alla våra utbildningar är planerade så att du som elev ska ges bästa förutsättningar för kommande studier eller yrkesliv. Läs gärna mer på Wisbygymnasiets hemsida.

Bakgrund – Gotland Grönt Centrum 

Lövsta Landsbygdscentrum har funnits i över 70 år där det drivits lantbruk och utbildning.

År 2012 tog LRF och Hushållningssällskapet Gotland initiativ till en nysatsning för det som då hette Lövsta Landsbygdscentrum. En förstudie gjordes om ett bildande av ett grönt centrum på platsen Lövsta. Studien identifierade möjligheten att skapa:
1. Klustersamverkan mellan näringslivet och offentliga sektorn för att åstadkomma samordningsfördelar.
2. Gotland Grönt Centrum AB – ett driftsbolag i samverkan mellan Hushållningssällskapet, LRF och Region Gotland för drift av företagshotell, restaurang, konferens, skoljordbruk och utbildningsverksamhet.

Ägare

Gotland Grönt Centrum AB (Svb) driver verksamheten på i Roma sedan januari 2015.  Ägs av Hushållningssällskapet (55%) LRF (5%) och Region Gotland (35%) Tillväxt Gotland (5%).

Mötesplats & nav för utveckling inom mat, livsmedel & lantbruk

Gotland Grönt Centrum är en mötesplats och ett nav för de gotländska näringarna inom mat och
livsmedel. Vi utvecklar näringslivet genom att initiera och stötta projekt inom bland annat livsmedelsförädling, erbjuder branschrelaterad kompetensutveckling och visar varje år upp
bredden av öns näringsidkare på skördefestivalen som samlar 15000 nyfikna besökare. Vi erbjuder yrkesutbildningar som grundkurs i jordbruk, hästskötare, lammproduktion och företagande, trädgårds- och parkskötsel för dig som vill öka din kompetens eller växla över till en ny karriär inom den gröna näringen. Hos oss kan du också boka konferenslokaler och äta en god lunch.

Kluster – vi tror på tillsammans för landets framtid

På Gotland Grönt Centrum finns också en samverkan av olika organisationer och företag verksamma och innovativa inom det gröna näringslivet. Det är en styrka för våra utbildningar då branschen är på samma plats som våra elever och ofta gästspelar på våra olika utbildningar. Det skapar gemenskap, närhet till branschen, kontakter för livet och spetskompetens i utbildningarna.

Kompetens

På Gotland Grönt Centrum finns en stor kompetens inom de områden vi är verksamma inom. Allt ifrån hund, häst, lantbruksdjur, veterinärvård till livsmedelsproduktion och mat. Vi är stolta över det och det kommer våra elever till gagn som får träffa personal som brinner för sitt arbete, har gedigna branschkunskaper och en praktisk erfarenhet.

Värdegrund
Vår värdegrund baseras på:
Omtanke – med hänsyn och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
Arbetsglädje – med delaktighet och samarbete. Vi är inriktade på samverkan, engagemang och vi ger varandra uppskattning.
Professionellt – för elever och kunder. Vi tar ansvar för våra utbildningar och tjänster, med engagemang och kompetent bemötande.

 

”Gotland Grönt Centrum är en plats där du kan så ett frö och låta gröna idéer växer. ”

Välkommen att möta din framtid hos oss!