Lantbruksdjur

Vill du ha ett spännande och utmanande arbete där ingen dag är den andra lik? Ett arbete där du hela tiden utvecklas och lär dig nya saker? Vill du jobba med djur där alla delar ingår, såsom utfodring, miljö, skötsel? Vill du lära dig om produktionsuppföljning och kvalitetssäkring och även odla lantbruksdjurens foder? Då ska du söka Lantbruksdjursprofilen!

Hos oss träffar du engagerade lärare som brinner för lantbrukets djur. Du får en utbildning där praktiska övningar och teori blandas till en härlig, utmanande mix. Vi tycker att det är otroligt viktigt att eleverna äger sin egen utbildning och låter därmed eleverna vara med och utveckla kursernas planering.

Din studiegång med praktik & teori

Djurstallarna är våra bästa undervisningslokaler och vi förlägger stora delar av vår undervisningen där. Vårt skoljordbruk innefattar 85 mjölkkor +rekryteringsdjur samt 45 pälsfårstackor som är anslutna till KRAV. Det innebär att även marken vi odlar är KRAV ansluten. Men för att du som elev skall lära dig både ekologiska och konventionella metoder så brukas en del av åkermarken på ett konventionellt sätt. Det ser vi som en stor positiv fördel. Vi samarbetar med en grisföretagare med en större grisproduktion där vi genomför både teoretisk och praktisk undervisning.

Som djurskötare behöver du kunna köra traktorer med tillhörande maskiner, samt ha kunskap om odlingstekniker för att kunna tillverka det bästa fodret till lantbrukets djur. Våra duktiga lärare och instruktörer ser till att du har en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrkesliv som djurskötare för lantbrukets djur!

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Vi samarbetar med ett 100-tal gårdar, med olika inriktningar, som tar emot våra elever under det arbetsplatsförlagda lärandet som pågår 17 – 20 veckor av utbildningen.

Yrkeslicens

I utbildningen ingår erbjudande om att ta traktorkörkort, motorsågskort, D9 (delegerad läkemedelsbehandling), och bidrag till B-körkort. Möjlighet finns även till andra kortutbildningar utifrån elevens intresse. Exempel på det kan vara jägarexamen.

Arbete

Efter avslutade studier har du en yrkesexamen som djurskötare för lantbrukets djur. Du är eftertraktad med denna utbildning och har mycket goda chanser till jobb.

Fortsatta studier

Efter avslutade studier kan du också välja att studera vidare på universitet eller högskola. Vanliga vidareutbildningar är att studera till agronom, lantmästare, driftsledare, etolog, djurskyddsinspektör.