Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan
Det är viktigt att du som är förälder/vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro varje gång som din elev/du är sjuk och att anmälan om planerad frånvaro görs i förväg – till exempel vid läkar- eller tandläkarbesök. Anmälan om sjukfrånvaro bör ske direkt på morgonen. Vid insjuknande under skoldagen ska anmälan göras på samma sätt. Se nedan hur du gör

För dig som vårdnadshavare gäller:
Du anmäler in frånvaro, ledighetsansökan och bokar utvecklingssamtal digitalt via appen ”Tieto Edu”

Du laddar ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon och använder den. Se information om hur du gör under länkar nedan.

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas, under en begränsad tid, till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 – 26 96 80.

Frånvaro
Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har du väl börjat som elev i gymnasieskolan måste du delta i undervisningen. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Du som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Om du är borta från skolan utan giltigt skäl kan CSN dra in studiehjälpen. Är du borta mer än fyra timmar eller mer under en månad, ska detta rapporteras in till CSN. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag.

Ledighet
Ledighet kan beviljas för personliga angelägenhet av rektor. Observera att ledighet för t.ex. semester, körkortslektioner och arbete inte anses som enskild angelägenhet. Ledighet vid enstaka lektion under en skoldag beslutas av undervisande lärare som är direkt berörd av frånvaron. Tar du ledigt utan att fått ja, kan skolan rapportera frånvaron till CSN.

Såhär laddar du som vårdnadshavare ner och använder appen för anmälan. 

Såhär gör du som vårdnadshavare en ledighetsansökan. 

 

För dig som elev gäller:

Du som elev på naturbruksprogrammet har Its learning som huvudingång till alla funktioner du behöver som till exempel schema, frånvaroanmälan och studieinformation. Har du karaktärsämne är det också uppskattat att du meddelar din lärare.
Se nedan för länk till elevingången via Itslearning och manual för hur du gör.

Länk till inlogg via Its Learning (endast elever med inlogg)

 

Regler & Riktlinjer – läs vår studiehandbok 

Läs mer i vår studiehandbok.