Häst – ridning eller körning

Välkommen till en utbildning som passar dig som vill arbeta med hästar i framtiden eller ha hästar som hobby! Vi ger dig tre utvecklande år där du får kombinera ditt hästintresse med dina gymnasiestudier! Välj mellan en yrkesutgång inom ridning eller körning/trav.

 

Vår utbildning håller en hög kvalité och ger dig en bred yrkeskunskap där du lär dig att arbeta ansvarsfullt och säkert med häst. Våra kunniga lärare och välskolade hästar ger dig goda förutsättningar att utveckla ditt intresse, talang och ge dig coachning mot personliga mål. Hos oss står du som elev i centrum!

Utbildningen är en förberedelse för att kunna avlägga en hästskötarexamen efter både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper om hästar. Vill du jobba som hästskötare efter gymnasiet eller söka andra hästutbildningar är det en merit att ha en diplomerad hästskötarexamen. Du kan sedan arbeta professionellt med häst världen över. Du kan också välja att läsa studiespåret för allmän högskolebehörigheten för vidare studier på universitet eller högskola.

Kvalitetscertifierad utbildning

Vår praktiska hästundervisning är förlagd på Suderbys Gård & Ridskola i Sjonhem vilket är en kvalitetscertifierad hästverksamhet inom områdena ridskola, utbildningsverksamhet, inackordering, tävling och avel.

Här finns ett 60 tal hästar i olika åldrar. Hästarna som används i utbildningen är välutbildade för lektioner och tävling. Som elev har du även möjlighet att följa avelsplanering till unghästbedömningar. Här bedrivs ett gediget historiskt avelsarbete och uppfödning av hästar till verksamheten, tävling och försäljning. Här finns ridhus, utomhusridbana, skrittmaskin, ridskolestall, inackorderingsstall, härliga ridvägar och körvägar.

Din studiegång

Här beskriver vi kortfattat utbildningens upplägg.

ÅR 1

Under ditt första år får du bland annat lära dig om:
Skötsel av hästar
Skötsel av stallar, anläggningar
Biologi, Etologi, Hästkunskap, Hästens beteende, häst vid hand, arbete från mark.
Ridning & körning
Hygien & smittskydd
Ta traktorkörkort
Foderlära
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i arbete med hästar
Studiebesök

ÅR 2

Under ditt andra år får du bland annat lära dig om:
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Ridning dressyrprogram, hoppning, löshopning
Körning köra i körgård, motionsslinga
Hästens prestation och hållbarhet
Träningslära och hållbarhet, förebyggande hälsovård.
Aktiv ungdomsledare, lära dig om pedagogik, kommunikation, bemötande och aktivitetsledarskap. Julshow
Ekonomi
Avel, Unghästtest, avelspremiering
Åka på studieresa och studiebesök

ÅR 3

Under ditt tredje år får du bland annat lära dig om:
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Idrottspsykologi
Hästskötares hälsa och ergonomi
Tappskokompetens
Hästens hälsa, skador, sjukdomar och åtgärder
APL hästklinik
Vägen till en anställning
Möjlighet till att diplomering via hästskötarexamen via Svenska ridsportsförbundet
Du lär dig om entreprenörskap och företagande och får chansen att driva UF företag.
Gymnasiearbete
Studieresa och studiebesök

Nära branschsamarbete

Förutom skolans egna lärare som har flera års erfarenhet inom tävling, uppfödning och utbildning träffar du under din utbildning flera olika tränar och yrkeskunniga inom hästbranschen. Du är med på olika träningar och clinics. Du besöker olika företag och verksamheter. Det ger dig kontakter för ett framtida yrkesliv.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen ger dig minst 17 veckors APL inom hästnäringen som på ridskolor, tränare i olika inriktningar, stuteri, hästklinik, hovslagare, fackhandel med mera. Där får du chansen att fördjupa dig inom ditt intresseområde och utveckla kunskaper för framtiden. Här knyts också kontaker för framtida arbete.

Utlands APL – Bli stipendiat!

Drömmer du om att få resa och se hästvärlden utomlands? Hos oss har du möjlighet att söka vårt utlandsstipendium och ta dig utanför Sverige och praktisera. Det ger dig spännande upplevelser, kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Yrkeslicens

Vi hjälper dig till yrkeslicens som tappskokompetens, traktorkörkort och bidrag till B körkort.

Får man som elev ha med egen häst?

Som elev har du möjlighet att ta med dig din häst på vissa lektioner där det passar i utbildningen. Suderbys Gård & Ridskola tar emot hästar för inackordering. Om du är intresserad av att ha din häst uppstallad där är det viktigt att ansöka om en stallplats i god tid innan start för din utbildning. Suderbys Gård & Ridskola förbehåller sig rätten för fri prövning och mer information och ansökan gör du hos Suderbys.

Ansvarig för stallplats Suderbys Gård & Ridskola: Gerd Jansson 0705352827

 

Yrkesdiplom hästskötare

I årskurs 3 ger vi dig möjlighet att avlägga prov för Svenska Ridsportsförbundets Hästskötardiplom inom ridning/trav.

Framtid

Arbete

Efter avslutade studier har du en yrkesexamen som hästskötare. Hästbranschen söker ständigt efter utbildad arbetskraft. Det finns en framtid inom häst! Du kan nu bland annat arbeta som hästskötare, uppfödare, djurskötare eller som egen företagare.

Fortsatta studier

Efter avslutade studier kan du också välja att studera vidare. Vanliga vidareutbildningar inom universitet och högskola är att studera till hippolog, ridlärare, beridare, hippolog, etolog, legitimerad djursjukskötare, veterinär, biolog, zoolog, beteendevetare, djurskyddsinspektör, lärare.