Varför välja Naturbruksgymnasium Gotland!

Oavsett vilken profil du väljer på naturbruksprogrammet hos oss så får du de förmåner vi listar nedan. Vi väljer att kalla dem förmåner eftersom vi vet att de är värdefulla för dig som elev. Varje utbildning har sedan sina egna förmåner som du själv kan utforska. Hoppas vi ses framöver!

Jobb direkt

Ett yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Det finns ett mycket stort behov av välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

Högskoleförberedande

Om du vill läsa på högskola eller universitet efter gymnasiet, kan du välja studiespåret som individuellt val och läsa svenska 3 och engelska 6 och bli behörig för vidare studier.

Körkort

Vi hjälper dig att ta ditt körkort. Alla elever antagna till Naturbruksprogrammet erhåller ett körkortsstipendium från Hushållningssällskapet Gotland.

Praktik (APL)

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och är en central del av utbildningen på yrkesprogrammen. Beroende på inriktning är man är ute på APL minst 15 veckor och som mest 22 veckor.

Gemenskap

Här träffar du vänner och delar intresse med både elever och personal. En vänskap som kan vara livet ut. Vi arbetar utifrån skolans värdegrund och ordningsregler som är utformade för att skapa goda normer, trygghet, vänskap, omsorg, arbetsglädje och bra studiekultur. Varje elev har en mentor som coachar dem under Studietiden.

Elevdemokrati

Hos oss har du som elev stort inflytande över din utbildning och arbetsmiljö. Vi ser att det ökar lusten att lära och förmåga till ansvar och goda relationer. Vi tycker att det är ett bra sätt att träna sig i hur demokratiska beslut fattas. Som elev är dina tankar och åsikter betydelsefulla.

Personlig utveckling

Hos oss skapar vi utrymme för att får dig att växa som individ och utveckla dina färdigheter och inre trygghet. Vi gör bland annat aktiviteter som syftar till att utveckla medvetenhet, identitet, talanger och din potential. Du lär dig att tänka normkritiskt och du tränas till att bli anställningsbar. Vi ser att det kan öka din livskvalité och vi hjälper dig på vägen mot dina drömmar och personliga mål.

Läs mer om våra utbildningar Sök här