Lantbruk teknik

Välkommen till en utbildning för dig som tycker om det jordnära med djur, odling och maskiner. Vi ger dig tre utvecklande år där du får utveckla dina intressen och möta nya kunskaper.

Framtidens hållbara utveckling är i behov av dig med särskilda kunskaper om mark, växter, vatten, djur, ekonomi och teknik. .Utbildningen ger dig efter studenten en framtid att arbeta professionellt med odling och maskiner eller läsa vidare mot högskola universitet.

Din studiegång

Hos oss får du en bred kompetens inom lantbruket och årstidernas växlingar. Du får odla dina kunskaper  inom ämnena teknik, fordonskunskap, växtodling, djurhållning och företagande i teori och praktik. Du förbereds för att bli anställningsbar, företagare eller för vidare studier.

Du lär dig om den tekniska utrustningen som används inom lantbruket och hur teknisk utveckling kan bidra till att den biologiska potentialen utnyttjas bättre. Du lär dig bland annat om naturbrukets serviceteknik och användning av olika redskap. Du lära dig körning av fordon, trafikkunskap, ny teknik,  skörda, lagra och bruka lantbruksgrödor. Utbildningen genomsyras av miljöhänsyn och lösningar för hållbar utveckling.

Inom växtodlingen får du kunskaper för att kunna bruka jorden som lantbrukare och utveckla din förmåga att ge de odlade grödorna bra förutsättningar för lyckat resultat. Du får bland annat kunskaper om att upprätta växtodlingsplaner, växtkännedom, växtskadegörare, bevattning, grunderna i dränering, förberedelse av jordar, sådd, skördar, lagring och efterarbete.

Du är med och driver skoljordbruket tillsammans med skolans personal för att bli väl förtrogen med dina kunskaper. Vi brukar tillsammans 260 ha mark, 130 ha skog samt vår produktion inom mjölk, nöt, lamm och lammskinn. Du lär dig om olika djurs foderbehov och fysiologi samt skötsel och utfordring av lantbrukets djur. Du lär dig att arbeta yrkesmässigt med djur inom olika produktionsinriktningar. Du får vara med och följa och producera livsmedel från jord till bord. Du lär dig både ekologisk och konventionell produktion.
Under din utbildning är du med och besöker olika områden inom det gröna näringslivet genom gårdsbesök hos lantbrukare med olika produktionsinriktningar och specialisering, företagsbesök inom spannmålshantering, maskinfirmor, maskindemonstrationer, försäljningskanaler för lantbrukets produkter med mera.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning har du flera veckors praktik. Det är en viktig del av undervisningen och ger dig kunskaper, färdigheter, erfarenhet och goda förutsättningar för ditt yrkesliv. Vi har ett nära samarbete med våra APL-värdar och du kan praktisera hos lantbrukare med djur eller ren växtodling och med varierande bredd i sitt företagande. Det ger dig kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Yrkeslicens

I utbildningen ingår erbjudande om att ta traktorkörkort, motorsågskörkort och bidrag till B-körkort.

Framtid

Arbete inom de Gröna näringarna är en framtidsbransch! Utbildningen leder till en yrkesexamen som växtodlare och maskinförare. Det ger dig möjligheten att arbeta professionellt med lantbruk på egen gård som egen företagare eller som anställd.

Fortsatta studier

Väljer du att läsa studiespåret kan du söka vidare till yrkeshögskola eller universitet. Där väljer många att läsa till agronom, lantmästare eller driftsledare.

Varmt välkommen till tre roliga år med oss!