Grattis F.R.Ö UF!

Stort Grattis till F.R.Ö UF, Sara Thunegard NB 18 som tilldelas en 2:a plats i Ung-Ullbaggestipendiet. Sara har i sitt F.R.Ö UF visat exempel på mycket stor innovationskraft och driv under kursen entreprenörskap. Hon har från egen produktion av ekologisk industrihampa utvecklat en produkt, fågelfrö, som hon både säljer via egen webbutik och via ledande matbutiker i Visby och Uppsala.

Ung-Ullbagge är ett pris som skapats av Naturbruksskolornas förening för att uppmärksamma företagsamma naturbrukselever och går till läsårets mest företagsamma naturbrukselever. Det delas ut varje år på föreningens rikskonferens. Några av kriterierna är att eleverna ska vara innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter, har en stark drivkraft,  har god samarbetsförmåga och gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden. Förutom äran erhålls stipendiepengarna på 1000 kr. Grattis igen Sara och till lärare Jim Sundberg!