Elin läste på naturbruksprogrammet inriktning djurvård och valde även att göra sin D9 sällskapsdjur hund och katt. Under utbildningen läste hon en fördjupningskurs inom hundens rehabilitering och friskvård. Elin var 2021 med och startade upp Gotlands Hundungdom och satt som ordförande där under 2021/2022. Idag jobbar Elin som djurvårdare på distriktsveterinärerna.