Vårbruk!

Full fart på vårbruket för våra elever. Eleverna  genomför alla praktiska moment i vårbruket, fulla dagar, mat ute i åkern, glada miner och stolta med nya kunskaper.

Lika stolta lärare som har så grymma elever.